Sail for the Future 2024
15-19 april 2024

Samen gaan we tijdens een meerdaagse zeiltocht over Nederlandse wateren werken aan een actuele duurzaamheidsvraag van een bedrijf: wat komt erbij kijken als jullie willen veranderen naar een circulair, duurzaam bedrijf?  Hiervoor brengen we jongeren en het bedrijfsleven samen aan boord van een zeilschip om hierover na te denken.   

Aan boord creëren de facilitatoren van Sail for the Future de beste omgeving om tot nieuwe ideeën te komen. Tussen het brainstormen door kan je je laten inspireren door de natuurlijke schoonheid van het Wad. Een uitgelezen kans voor studenten om hun studie écht praktijkgericht toe te passen, en voor bedrijven om vernieuwende ideeën die een verschil kunnen maken op te doen. 

Deelnemende onderwijsinstellingen

In totaal gaan er 40 studenten mee van de onderstaande onderwijsinstellingen. 

De boten

De Grote Beer

Schipper: Daan
Thuishaven: Harlingen 
Bouwjaar: 1911
Lengte: 40,75 meter
Slaapplekken: 34
@klippergrotebeer

De Rode Swan

Schippers: Dorette en Vincent
Scheepshond: Sara
Thuishaven: Harlingen 
Bouwjaar: 1880
Lengte: 37 meter
Slaapplekken: 32
@rode_swan

Hoe ziet de week eruit?

Een bedrijf brengt een duurzaamheidsvraagstuk in. En dan stappen we samen met studenten en Young Professionals aan boord en werken een week lang samen. Samen koken, zeilen hijsen, brainstormen en ideeën uitwerken. Door de unieke omgeving en de werkvorm komen studenten tot originele ideeën. 

Gedurende de week zullen via “challenge based learning” te werk gaan. Dit is een onderwijsvorm om naar oplossingen voor complexe vraagstukken uit de maatschappij te zoeken. Hierbij is zowel de precieze vraag als de oplossingsrichting op voorhand nog onbekend. Tijdens dit proces doorlopen de deelnemers, begeleid door facilitators vanuit Sail for the Future, 3 fases: engage, investigate en act. 

Eindevenement

Het eindevenement zal plaatsvinden op de afsluitdijk in het Waddencentrum in Kornwerderzand. Met uitzicht op het IJsselmeer en de Waddenzee. Na een week werken op zee worden de ideeën gepresenteerd aan het publiek en de deelnemende bedrijven.